Registreer je domein:

Domeinmandje

Je hebt (nog) geen domeinnamen of hostingproducten in je mandje.

Over onze tarieven...

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor alle op deze website genoemde tarieven het volgende:
  • Alle tarieven zijn exclusief BTW
  • De getoonde prijs voor domeinnamen en hostingproducten is per jaar, of voor een gedeelte daarvan
  • Soms hanteren wij aktietarieven, waarbij een domeinnaam alleen in het eerste jaar lager is geprijsd. Dit wordt duidelijk op de facturen vermeld, doordat wij het reguliere tarief in rekening brengen, gevolgd door de eenmalige aktiekorting.
  • Per domeinnaam wordt slechts één maal aktiekorting verstrekt: domeinnamen die worden wegverhuisd van Maxes, worden bij terugverhuizing tegen het reguliere bedrag in rekening gebracht.
Lees ook onze Algemene voorwaarden.