Registreer je domein:

Domeinmandje

Je hebt (nog) geen domeinnamen of hostingproducten in je mandje.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van deze website bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe wij deze informatie gebruiken en behandelen. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Maxes uitsluitend gebruikt om de op de website aangeboden diensten te leveren en om je in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met jouw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Maxes verwerkt de gegevens die door jou worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, telefoonnr, enz). Maxes is zich er van bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en relaties van groot belang is bij de uitvoering van haar dienstverlening. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Registries
Als je een domeinnaam registreert, is Maxes verplicht jouw gegevens door te geven aan de registry van de betreffende domeinnaam. Deze registries kunnen eisen dat jouw gegevens in de (publiek toegankelijke) WHOIS worden geplaatst. SIDN, de uitgever van het .NL domein, plaatst bijvoorbeeld jouw naam en emailadres in de WHOIS, terwijl het ICANN (voor .COM domeinen) al je gegevens plaatst. Het vervalsen van gegevens zal er toe leiden dat een domeinnaam zonder verdere kennisgeving door de registry wordt verwijderd.

Cookies
Maxes gebruikt session cookies om de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op onze eigen server. De cookies worden ook aan jouw PC aangeboden, maar je hoeft deze niet te accepteren om toch volledig van onze site gebruik te kunnen maken. Accepteer je ze wel? Dan worden deze direct verwijderd als je je browser afsluit.

Google Analytics
Op de website van Maxes worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden door Google Analytics. Zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Op deze wijze kan Maxes haar dienstverlening aan jou verder verbeteren. Analytics kan cookies aanbieden.

Maxes en andere websites
Op de website van Maxes tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Maxes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.