Registreer je domein:

Domeinmandje

Je hebt (nog) geen domeinnamen of hostingproducten in je mandje.

Over uw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Protocol/draaiboek
Maxes heeft in een protocol/draaiboek gedocumenteerd hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden en hoe deze gegevens worden beveiligd. Ook kunt u hier meer lezen over onze partners (met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten) en wat het draaiboek is mocht er onverhoopt een datalek zijn. Klik HIER om de PDF te downloaden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Maxes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maxes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maxes verstrekt. Maxes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor-, en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw (correspondentie)adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN-nummer
 • Uw KVK-gegevens
 • Uw BTW-nummer

Waarom Maxes deze gegevens nodig heeft
Maxes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Maxes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, waarbij het registreren van domeinnamen op uw naam uw speciale aandacht nodig heeft; zie hieronder.

Registries
Als u een domeinnaam registreert, is Maxes verplicht uw gegevens door te geven aan de registry van de betreffende domeinnaam. Deze registries kunnen eisen dat uw gegevens in de (publiek toegankelijke) WHOIS worden geplaatst. SIDN, de uitgever van het .NL domein, plaatst alleen uw naam in de WHOIS, terwijl het ICANN (voor .COM domeinen) al uw gegevens afschermt. De uitgevers van exotischer domeinnamen kunnen wellicht méér gegevens publiceren. Het opgeven van onjuiste gegevens zal er toe leiden dat een domeinnaam zonder verdere kennisgeving door de registry wordt verwijderd.

Delen met anderen
Maxes verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Maxes uw gegevens bewaart
Maxes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen klantrelatie meer met u bestaat, worden uw gegevens na een jaar uit onze online database verwijderd. En na het verstrijken van de wettelijke termijn worden uw gegevens tevens uit onze boekhouding verwijderd. De eerder genoemde registries verwijderen uw gegevens automatisch als deze niet meer gekoppeld zijn aan domeinnamen.

Cookies
Maxes gebruikt session cookies om de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op onze eigen server. De cookies worden ook aan u aangeboden, maar u hoeft deze niet te accepteren om toch volledig van onze site gebruik te kunnen maken. Accepteert u ze wel? Dan worden deze direct verwijderd als u uw browser afsluit.

Google Analytics
Maxes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maxes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Maxes te kunnen verstrekken en om Maxes informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze advertentie-campagnes.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maxes heeft hier geen invloed op.
Maxes heeft Google geen toestemming gegeven om via Maxes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Maxes en andere websites
Op de website van Maxes treft u links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Door in te loggen kunt u in ons systeem zelf uw gegevens raadplegen en/of corrigeren. Hoewel uw gegevens automatisch verwijderd worden als u geen klant meer bent, heeft u het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@maxes.nl. Maxes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Maxes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen hebben wij getroffen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • Geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maxes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maxes op via info@maxes.nl.

Verwerking van gegevens van derden
In een geautomatiseerd proces maakt Maxes back-ups van uw website. Deze back-ups worden in een onleesbaar, gecomprimeerd bestand middels een versleutelde verbinding over een niet van buitenaf toegankelijk netwerk naar onze back-up faciliteit verzonden. Omdat Maxes niet in deze bestanden kan kijken en dus ook niet weet of er persoonsgegevens in de back-up zitten, is er geen verwerkersovereenkomst met u nodig, maar volstaat uw expliciete opdracht tot herstel van de back-ups, voor zover dit ooit nodig mocht zijn.

Uw verplichtingen
De nieuwe AVG verplicht u tot het regelmatig uitvoeren van updates aan uw website als daar persoonsgegevens op verwerkt worden (bijvoorbeeld webwinkels, nieuwsbrieven). Alleen dan kunt u - indien onverhoopt sprake mocht zijn van een hack of lek - aannemelijk maken dat u zich maximaal heeft ingespannen om de persoonsgegevens op uw website te beschermen. Vullen uw klanten op uw website een formulier in met bijvoorbeeld naam en e-mailadres? Dan bent u verplicht - al dan niet tegen betaling - een SSL-certificaat te (laten) installeren. Maxes is u daarbij graag behulpzaam.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan Maxes dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Maxes.nl is een website van Maxes. Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.